ОС-3005/18.07.2019 г. - Резолюция от Христо Петров - прокурор в Района прокуратура гр. Казанлък във връзка с проверка образувана по повод сигнал до Областния управител на Област Ст. Загора и до РП-Казанлък от група общински съветници от "БСП лява България" относно за законността по свикване на Заседание №53, проведено на 22.04.2019 г.