Едрьо Иванов Едрев

Удостоен с Решение № 458 от 25.05.2017 г. на Общински съвет - Казанлък, чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 33, т. 1 и чл. 36, ал. 2 от Наредба 27 на Общинския съвет Казанлък за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината за изключителни постижения в областта на изкуството, издигана на престижа на община Казанлък на национално и световно ниво.