Едрьо Иванов Едрев

Удостоен с Решение №458 от 25.05.2017 г. на Общински съвет - Казанлък, чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и чл.33, т.1 и чл.36, ал.2 от Наредба №27 на Общинския съвет Казанлък за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината, за изключителни постижения в областта на изкуството, издигана на престижа на община Казанлък на национално и световно ниво.