ОС-3142/09.10.2019 г. - Постановление от Прокурор - Венцислав Фердинандов, във връзка с проверка по Прокурорска преписка № 885/2019 г. по описа на Специализирана прокуратура с отказ за образуване на досъдебно наказателно производство, поради липса на извършено престъпление и прекратяване на преписката.  /По Решение № 997/28.03.2019 г. на ОбС/