ОС-3147/28.10.2019 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Решение № 357/21.10.2019 г. постановено по Адм. дело № 434/2019 г., с което отменя по протест на Прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора, разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от Наредба № 31 на ОбС, като незаконосъобразна.