ОС-3148/28.10.2019 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Определение № 447/21.10.2019 г., постановено по Адм. дело № 210/2019 г., с което оставя без разглеждане протеста на Прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора, за отмяна на разпоредбите на чл. 25, ал. 3, чл. 27, ал. 4 и чл. 41, ал. 3 от Наредба № 12 на ОбС и прекратява производството по делото.