Проект за Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Казанлък

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чрез настоящото публикуване на проекта за Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Казанлък, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на ел. поща obs@kazanlak.bg, както и в Стая №7 в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6.


Изтегли документа