ОС-30/18.11.2019 г. - Резолюция от Константин Тачев - прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора за прекратяване на Преписка вх. № 6698/2019 г. по описа на Окръжна прокуратура относно извършването на проверки за законосъобразност на подзаконови нормативни актове във връзка със задължението им по чл. 167, ал. 2, т. 4 от Закона за движение по пътищата, с оглед зачестилите пътни инциденти с превозни средства с животинска тяга на територията на област Стара Загора.