ОС-87/03.12.2019 - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 369/2019 г. на Адм. съд - Стара Загора, по Адм. дело № 568/2019 г. по описа на съда, и Определение № 15931 от 25.11.2019 г. на ВАС, с което определя, че оставя в сила Определение № 369