Николай Златанов Димитров

Дата на раждане: 04.01.1967 г.
Образование: висше, юридическо
Месторабота: Член на Адвокатска колегия – Стара Загора