Николай Златанов Димитров

Дата на раждане: 04.01.1967 г.
Образование: висше - юридическо; магистър по икономика
Месторабота: Член на Адвокатска колегия – Стара Загора

Председател на Контролния съвет на Националната асоциация на председателите на Общинските съвети