Радиана Стефанова Стефанова

Дата на раждане: 12.09.1969 г.
Образование: висше, педагог
Месторабота: СУ „Екзарх Антим I” – директор
Член на комисията по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост
Член на комисията по образование, младежки дейности и спорт