Илиана Петкова Жекова

Дата на раждане: 27.07.1972 г.
Образование: висше, трудов посредник
Месторабота: Дирекция „Бюро по труда“ – директор

Председател на комисията по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост
Член на комисията по противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната, изпълнителна власт