Антим Пламенов Паральов

Дата на раждане: 06.05.1973 г.
Образование: средно специално
Месторабота: СНЦ "ФК Розова долина"

Член на комисията по образование, младежки дейности и спорт
Член на комисията по противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната, изпълнителна власт