Иван Георгиев Гитев

Дата на раждане: 09.12.1986 г.
Образование: висше, фармацевт
Месторабота: „Фарма 1“ ЕООД - управител

Член на комисията по образование, младежки дейности и спорт
Член на комисията по противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната, изпълнителна власт