Стефан Пенков Стефанов

Дата на раждане: 14.07.1988 г.
Образование: висше, инженер
Месторабота: Управител

Зам.-председател на комисия по селско и горско стопанство и екологичен ред
Член на комисия по икономика, бюджет и финанси