Галин Иванов Иванов

Дата на раждане: 30.03.1981 г.
Образование: висше, мениджър
Месторабота: „Юнимет“ ЕООД

Председател на комисията по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнес среда
Член на комисия по икономика, бюджет и финанси