Роман Алексеев Желев

Дата на раждане: 02.08.1978 г.
Образование: висше, юридическо
Месторабота: Член на Адвокатска колегия – Стара Загора

Зам.-председател на комисия по противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната, изпълнителна власт
Член на комисия по селско и горско стопанство и екологичен ред