Дженгиз Хюсеин Сербезов

Дата на раждане: 26.11.1964 г.
Образование: средно специално
Месторабота: „Шиле“ ООД

Член на комисия по противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната, изпълнителна власт
Член на комисия по селско и горско стопанство и екологичен ред