Емил Димитров Караниколов

Дата на раждане: 12.07.1959 г.
Образование: висше
Месторабота: Управител на частна фирма

Член на комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост
Член на комисията по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнес среда