Иван Христов Колев

Дата на раждане: 31.10.1965 г.
Образование: висше, лекар
Месторабота: МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ – лекар, хирург

Зам.-председател на комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост
Член на комисията по образование, младежки дейности и спорт