Теодора Ганчева Иванова

Дата на раждане: 03.11.1981 г.
Образование: висше, икономическо
Месторабота: НЧ „Искра-1860“ – зам.-председател

Председател на комисия по образование, младежки дейности и спорт
Член на комисия по култура, туризъм и вероизповедания