Моника Божидарова Динева

Дата на раждане: 14.10.1975 г.
Образование: висше, юридическо
Месторабота: Член на Адвокатска колегия – Стара Загора

Зам.-председател на комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт
Председател на комисия по противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната, изпълнителна власт