Борислав Александров Асенов

Дата на раждане: 23.08.1977 г.
Образование: средно
Месторабота: частен бизнес

Член на комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост
Член на комисията по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнес среда