Георги Иванов Пенчев

Дата на раждане: 08.11.1967 г.
Образование: средно специално
Месторабота: "Мега Логистик" ООД – управител

Член на комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост
Член на комисия по противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната, изпълнителна власт