Чавдар Костадинов Ангелов

Дата на раждане: 16.04.1976 г.
Образование: висше, историк
Месторабота: НПМ „Шипка-Бузлуджа“ - директор

Зам.-председател на комисия по култура, туризъм и вероизповедания
Член на комисия по противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната, изпълнителна власт