1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителството и транспорт

Предмет на дейност: Обсъжда и предлага за приемане общия и подробните устройствени планове на община Казанлък; общинската политика в сферата на благоустрояването и комуналните дейности; условията за използване инфраструктурата на общината от населението и стопанските единици; поименните списъци за капиталови разходи; контрол по изпълнение на подробните устройствени планове /ПУП/. Разглежда и предлага мерки по безопасността на движението по пътищата на общината и подобряване на обществения транспорт. Обсъжда предложенията за промяна на общинската транспортна схема и определя условията за провеждане на конкурси за възлагане на автобусни линии.

Председател:  Цветан Тенев Шиков

Зам.-председател: Моника Божидарова Динева

Членове:      

1. Стефан Пенков Стефанов

2. Генчо Христов Генчев

3. Ридван Байрям Иляз

4. Юзеир Али Кенан

5. Добрин Цветанов Драгнев 

6. Емил Ивелинов Недялков

7. Стоян Асенов ПетровМатериали за предстоящо заседание
Становища от заседания на комисията

Становища на комисията от 20.09.2023

Становища на комисията от 11.09.2023

Становища на комисията от 19.07.2023

Становища на комисията от 21.06.2023

Становища на комисията от 17.05.2023

Становища на комисията от 19.04.2023

Становища на комисията от 22.03.2023

Становища на комисията от 16.02.2023

Становища на комисията от 15.02.2023

Становища на комисията от 18.01.2023

Становища на комисията от 14.12.2022

Становища на комисията от 16.11.2022

Становища на комисията от 19.10.2022

Становища на комисията от 21.09.2022

Становища на комисията от 20.09.2022

Становища на комисията от 20.07.2022

Становища на комисията от 22.06.2022

Становища на комисията от 18.05.2022

Становища на комисията от 20.04.2022

Становища на комисията от 04.04.2022

Становища на комисията от 23.03.2022

Становища на комисията от 16.02.2022

Становища на комисията от 19.01.2022

Становища на комисията от 13.01.2022

Становища на комисията от 16.12.2021

Становища на комисията от 15.12.2021

Становища на комисията от 18.11.2021

Становища на комисията от 20.10.2021

Становища на комисията от 20.09.2021

Становища на комисията от 21.07.2021

Становища на комисията от 16.06.2021

Становища на комисията от 19.05.2021

Становища на комисията от 19.04.2021

Становища на комисията от 17.03.2021

Становища на комисията от 17.02.2021

Становища на комисията от 03.02.2021

Становища на комисията от 20.01.2021

Становища на комисията от 14.12.2020

Становища на комисията от 18.11.2020

Становища на комисията от 21.10.2020

Становища на комисията от 16.09.2020

Становища на комисията от 22.07.2020

Становища на комисията от 17.06.2020