2. Комисия по икономика, бюджет и финанси

Предмет на дейност: Обсъжда и предлага за приемане приоритети за икономическото развитие на общината; общинския бюджет; размера на местните данъци и такси; цени на услугите, извършвани от Община Казанлък; контрол по изпълнение на бюджета, съгласно Наредба № 28 на ОбС за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет.

Председател:  Пламен Костов Стайков

Зам.-председател: Генчо Христов Генчев

Членове:      

1. Галин Иванов Иванов

2. Мария Цонева Цонева

3. Стоян Асенов Петров

4. Добрин Цветанов Драгнев

5. Джамал Неджипов Папарланов

6. Юзеир Али Кенан

7. Пламен Станимиров КараджовМатериали за предстоящо заседание
Становища от заседания на комисията