2. Комисия по икономика, бюджет и финанси

Предмет на дейност: Обсъжда и предлага за приемане приоритети за икономическото развитие на общината; общинския бюджет; размера на местните данъци и такси; цени на услугите, извършвани от Община Казанлък; контрол по изпълнение на бюджета, съгласно Наредба № 28 на ОбС за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет.

Председател:  Пламен Костов Стайков

Зам.-председател: Генчо Христов Генчев

Членове:      

1. Галин Иванов Иванов

2. Мария Цонева Цонева

3. Стоян Асенов Петров

4. Добрин Цветанов Драгнев

5. Джамал Неджипов Папарланов

6. Юзеир Али Кенан

7. Пламен Станимиров КараджовМатериали за предстоящо заседание
Становища от заседания на комисията

Становища на комисията от 21.09.2023

Становища на комисията от 11.09.2023

Становища на комисията от 20.07.2023

Становища на комисията от 22.06.2023

Становища на комисията от 18.05.2023

Становища на комисията от 20.04.2023

Становища на комисията от 16.02.2023

Становища на комисията от 19.01.2023

Становища на комисията от 15.12.2022

Становища на комисията от 17.11.2022

Становища на комисията от 20.10.2022

Становища на комисията от 20.09.2022

Становища на комисията от 21.07.2022

Становища на комисията от 23.06.2022

Становища на комисията от 17.05.2022

Становища на комисията от 18.04.2022

Становища на комисията от 04.04.2022

Становища на комисията от 24.03.2022

Становища на комисията от 17.02.2022

Становища на комисията от 20.01.2022

Становища на комисията от 13.01.2022

Становища на комисията от 16.12.2021

Становища на комисията от 18.11.2021

Становища на комисията от 21.10.2021

Становища на комисията от 20.09.2021

Становища на комисията от 22.07.2021

Становища на комисията от 17.06.2021

Становища на комисията от 20.05.2021

Становища на комисията от 19.04.2021

Становища на комисията от 18.03.2021

Становища на комисията от 18.02.2021

Становища на комисията от 03.02.2021

Становища на комисията от 20.01.2021

Становища на комисията от 14.12.2020

Становища на комисията от 19.11.2020

Становища на комисията от 22.10.2020

Становища на комисията от 17.09.2020

Становища на комисията от 23.07.2020

Становища на комисията от 18.06.2020