3. Комисия по селско и горско стопанство и екологичен ред

Предмет на дейност: Обсъжда и предлага за приемане общинска политика по развитието на селското и горско стопанство, агроиндустрията и хранително-вкусовата промишленост. Оказва съдействие по укрепване на земеделските структурни единици (кооперации, сдружения, частни производители), ветеринарномедицинско и научно обслужване. Осъществява контрол върху използването на земята, горите, пасищата, водите и други естествени ресурси. Предлага и съдейства за изграждането на организация по охраната на полските имоти.

Председател:  Ридван Байрям Иляз

Зам.-председател: Стефан Пенков Стефанов

Членове:      

1. Роман Алексеев Желев

2. Николай Митков Факиров

3. Янко Тонев Запрянов

4. Мариета Петрова Пепелешкова

5. Станчо Георгиев Леков

6. Пламен Станимиров Караджов

7. Дженгиз Хюсеин СербезовМатериали за предстоящо заседание
Становища от заседания на комисията

Становища на комисията от 20.09.2023

Становища на комисията от 11.09.2023

Становища на комисията от 19.07.2023

Становища на комисията от 21.06.2023

Становища на комисията от 17.05.2023

Становища на комисията от 19.04.2023

Становища на комисията от 22.03.2023

Становища на комисията от 16.02.2023

Становища на комисията от 15.02.2023

Становища на комисията от 18.01.2023

Становища на комисията от 14.12.2022

Становища на комисията от 16.11.2022

Становища на комисията от 19.10.2022

Становища на комисията от 21.09.2022

Становища на комисията от 20.09.2022

Становища на комисията от 20.07.2022

Становища на комисията от 22.06.2022

Становища на комисията от 18.05.2022

Становища на комисията от 20.04.2022

Становища на комисията от 04.04.2022

Становища на комисията от 23.03.2022

Становища на комисията от 16.02.2022

Становища на комисията от 19.01.2022

Становища на комисията от 13.01.2022

Становища на комисията от 15.12.2021

Становища на комисията от 18.11.2021

Становища на комисията от 20.10.2021

Становища на комисията от 21.09.2021

Становища на комисията от 21.07.2021

Становища на комисията от 16.06.2021

Становища на комисията от 19.05.2021

Становища на комисията от 16.04.2021

Становища на комисията от 17.03.2021

Становища на комисията от 17.02.2021

Становища на комисията от 03.02.2021

Становища на комисията от 20.01.2021

Становища на комисията от 14.12.2020

Становища на комисията от 18.11.2020

Становища на комисията от 21.10.2020

Становища на комисията от 16.09.2020

Становища на комисията от 22.07.2020

Становища на комисията от 17.06.2020