4. Комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост

Предмет на дейност: Обсъжда проблеми и прави предложения по: здравното обслужване на населението (профилактично, доболнично и болнично), детски ясли; определя приоритетите на общинската здравна политика; подпомага участието на Общината в национални програми в областта на здравеопазването; контролира дейността на общинските лечебни заведения - 'МБАЛ - Казанлък' ЕООД и 'ДКЦ Районна Поликлиника - Казанлък' ЕООД.

Определя приоритетите на общинската здравна политика; подпомага участието на Общината в национални програми в областта на здравеопазването и социалните дейности; разкриване на нови работни места и трудова заетост на населението от общината. Осъществява връзка със синдикатите и други обществени организации.

Председател:  Иван Георгиев Гитев

Зам.-председател: Иван Христов Колев

Членове:      

1. Белчо Колев Белчев

2. Радиана Стефанова Стефанова

3. Пламен Костов Стайков

4. Калин Петров Божков

5. Борислав Александров Асенов

6. Георги Иванов Пенчев

7. Емил Димитров КараниколовМатериали за предстоящо заседание
Становища от заседания на комисията

Становища на комисията от 19.09.2023

Становища на комисията от 11.09.2023

Становища на комисията от 18.07.2023

Становища на комисията от 20.06.2023

Становища на комисията от 16.05.2023

Становища на комисията от 18.04.2023

Становища на комисията от 21.03.2023

Становища на комисията от 16.02.2023

Становища на комисията от 13.02.2023

Становища на комисията от 17.01.2023

Становища на комисията от 13.12.2022

Становища на комисията от 15.11.2022

Становища на комисията от 18.10.2022

Становища на комисията от 20.09.2022

Становища на комисията от 19.09.2022

Становища на комисията от 19.07.2022

Становища на комисията от 21.06.2022

Становища на комисията от 16.05.2022

Становища на комисията от 19.04.2022

Становища на комисията от 04.04.2022

Становища на комисията от 21.03.2022

Становища на комисията от 17.02.2022

Становища на комисията от 20.01.2022

Становища на комисията от 13.01.2022

Становища на комисията от 16.12.2021

Становища на комисията от 18.11.2021

Становища на комисията от 18.10.2021

Становища на комисията от 16.09.2021

Становища на комисията от 22.07.2021

Становища на комисията от 14.06.2021

Становища на комисията от 17.05.2021

Становища на комисията от 16.04.2021

Становища на комисията от 17.03.2021

Становища на комисията от 17.02.2021

Становища на комисията от 03.02.2021

Становища на комисията от 19.01.2021

Становища на комисията от 14.12.2020

Становища на комисията от 16.11.2020

Становища на комисията от 19.10.2020

Становища на комисията от 14.09.2020

Становища на комисията от 20.07.2020

Становища на комисията от 15.06.2020