4. Комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост

Предмет на дейност: Обсъжда проблеми и прави предложения по: здравното обслужване на населението (профилактично, доболнично и болнично), детски ясли; определя приоритетите на общинската здравна политика; подпомага участието на Общината в национални програми в областта на здравеопазването; контролира дейността на общинските лечебни заведения - 'МБАЛ - Казанлък' ЕООД и 'ДКЦ Поликлиника - Казанлък' ЕООД.

Определя приоритетите на общинската здравна политика; подпомага участието на Общината в национални програми в областта на здравеопазването и социалните дейности; разкриване на нови работни места и трудова заетост на населението от общината. Осъществява връзка със синдикатите и други обществени организации.

Председател:  Иван Георгиев Гитев

Зам.-председател: Иван Христов Колев

Членове:      

1. Белчо Колев Белчев

2. Радиана Стефанова Стефанова

3. Пламен Костов Стайков

4. Калин Петров Божков

5. Борислав Александров Асенов

6. Георги Иванов Пенчев

7. Румяна Стоянова ДрумеваМатериали за предстоящо заседание
Становища от заседания на комисията