Комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост

Предмет на дейност: Обсъжда проблеми и прави предложения по: здравното обслужване на населението (профилактично, доболнично и болнично), детски ясли; определя приоритетите на общинската здравна политика; подпомага участието на Общината в национални програми в областта на здравеопазването; контролира дейността на общинските лечебни заведения - 'МБАЛ - Казанлък' ЕООД и 'ДКЦ Поликлиника - Казанлък' ЕООД.

Определя приоритетите на общинската здравна политика; подпомага участието на Общината в национални програми в областта на здравеопазването и социалните дейности; разкриване на нови работни места и трудова заетост на населението от общината. Осъществява връзка със синдикатите и други обществени организации.

Председател:  Илиана Петкова Жекова

Зам.-председател: Иван Христов Колев

Членове:      

1. Белчо Колев Белчев

2. Радиана Стефанова Стефанова

3. Пламен Костов Стайков

4. Калин Петров Божков

5. Борислав Александров Асенов

6. Георги Иванов Пенчев

7. Румяна Стоянова Друмева