5. Комисия по култура, туризъм и вероизповедания

Предмет на дейност: Дава предложения по използването и развитието на материалната база на културните институции. Обсъжда и предлага за приемане планове и приоритети за общински културни прояви, национални празници, празници от местно значение и ритуали. Съдейства за решаването на проблемите на културните институти (читалищното, библиотечното, музейно дело и други); местните средства за масово осведомяване и издателска дейност; творчески съюзи и религиозни общности. Прави предложения за създаване и прекратяване на общински фондации и всичко в изпълнение на Наредба № 27 за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък. Съдейства за развитието на туризма в общината и разширява контактите с други международни туристически обекти.

Председател: Мария Цонева Цонева

Зам.-председател: Чавдар Костадинов Ангелов

Членове:      

1. Аксения Бориславова Тилева

2. Николай Митков Факиров

3. Владимир Йорданов Чучумишев

4. Красимира Белчева Харизанова

5. Теодора Ганчева Иванова

6. Адриана Николова Тенева

7. Деко Михайлов ГригоровМатериали за предстоящо заседание
Становища от заседания на комисията

Становища на комисията от 21.09.2023

Становища на комисията от 11.09.2023

Становища на комисията от 20.07.2023

Становища на комисията от 22.06.2023

Становища на комисията от 18.05.2023

Становища на комисията от 20.04.2023

Становища на комисията от 23.03.2023

Становища на комисията от 16.02.2023

Становища на комисията от 19.01.2023

Становища на комисията от 15.12.2022

Становища на комисията от 17.11.2022

Становища на комисията от 20.10.2022

Становища на комисията от 20.09.2022

Становища на комисията от 21.07.2022

Становища на комисията от 23.06.2022

Становища на комисията от 17.05.2022

Становища на комисията от 15.04.2022

Становища на комисията от 04.04.2022

Становища на комисията от 21.03.2022

Становища на комисията от 17.02.2022

Становища на комисията от 20.01.2022

Становища на комисията от 13.01.2022

Становища на комисията от 16.12.2021

Становища на комисията от 18.11.2021

Становища на комисията от 18.10.2021

Становища на комисията от 16.09.2021

Становища на комисията от 19.07.2021

Становища на комисията от 14.06.2021

Становища на комисията от 17.05.2021

Становища на комисията от 16.04.2021

Становища на комисията от 17.03.2021

Становища на комисията от 17.02.2021

Становища на комисията от 03.02.2021

Становища на комисията от 19.01.2021

Становища на комисията от 14.12.2020

Становища на комисията от 16.11.2020

Становища на комисията от 19.10.2020

Становища на комисията от 06.10.2020

Становища на комисията от 14.09.2020

Становища на комисията от 20.07.2020

Становища на комисията от 15.06.2020