6. Комисия по образование, младежки дейности и спорт

Предмет на дейност: Обсъжда и предлага за приемане общинска образователна политика. Спомага за развитие на съществуващите и въвеждане на нови форми на обучение. Дава предложения по използването и развитието на материалната база на учебните заведения. Обсъжда и предлага за приемане мерки за решаване на проблемите, свързани с младежта, спорта и физическата култура, поддържане и развитие на материална им база. Подпомага осъществяването на контрола по изпълнение на Общинската програма „Живот и реализация на младите хора в община Казанлък”, възложен на Младежкия парламент, на младежките неправителствени организации на територията на община Казанлък.

Председател:  Теодора Ганчева Иванова

Зам.-председател:  Владимир Йорданов Чучумишев

Членове:

1. Аксения Бориславова Тилева

2. Антим Пламенов Паральов

3. Красимира Белчева Харизанова

4. Джамал Неджипов Папарланов

5. Радиана Стефанова Стефанова

6. Иван Христов Колев

7. Деко Михайлов ГригоровМатериали за предстоящо заседание
Становища от заседания на комисията

Становища на комисията от 18.09.2023

Становища на комисията от 11.09.2023

Становища на комисията от 17.07.2023

Становища на комисията от 19.06.2023

Становища на комисията от 15.05.2023

Становища на комисията от 18.04.2023

Становища на комисията от 20.03.2023

Становища на комисията от 16.02.2023

Становища на комисията от 13.02.2023

Становища на комисията от 16.01.2023

Становища на комисията от 12.12.2022

Становища на комисията от 14.11.2022

Становища на комисията от 17.10.2022

Становища на комисията от 20.09.2022

Становища на комисията от 16.09.2022

Становища на комисията от 18.07.2022

Становища на комисията от 20.06.2022

Становища на комисията от 13.05.2022

Становища на комисията от 18.04.2022

Становища на комисията от 04.04.2022

Становища на комисията от 22.03.2022

Становища на комисията от 16.02.2022

Становища на комисията от 19.01.2022

Становища на комисията от 13.01.2022

Становища на комисията от 15.12.2021

Становища на комисията от 18.11.2021

Становища на комисията от 19.10.2021

Становища на комисията от 17.09.2021

Становища на комисията от 19.07.2021

Становища на комисията от 15.06.2021

Становища на комисията от 20.05.2021

Становища на комисията от 19.04.2021

Становища на комисията от 18.03.2021

Становища на комисията от 17.02.2021

Становища на комисията от 03.02.2021

Становища на комисията от 20.01.2021

Становища на комисията от 14.12.2020

Становища на комисията от 17.11.2020

Становища на комисията от 22.10.2020

Становища на комисията от 20.10.2020

Становища на комисията от 06.10.2020

Становища на комисията от 17.09.2020

Становища на комисията от 21.07.2020