Комисия по образование, младежки дейности и спорт

Предмет на дейност: Обсъжда и предлага за приемане общинска образователна политика. Спомага за развитие на съществуващите и въвеждане на нови форми на обучение. Дава предложения по използването и развитието на материалната база на учебните заведения. Обсъжда и предлага за приемане мерки за решаване на проблемите, свързани с младежта, спорта и физическата култура, поддържане и развитие на материална им база. Подпомага осъществяването на контрола по изпълнение на Общинската програма „Живот и реализация на младите хора в община Казанлък”, възложен на Младежкия парламент, на младежките неправителствени организации на територията на община Казанлък.

Председател:  Теодора Ганчева Иванова

Зам.-председател:  Владимир Йорданов Чучумишев

Членове:

1. Аксения Бориславова Тилева

2. Иван Георгиев Гитев

3. Красимира Белчева Харизанова

4. Джамал Неджипов Папарланов

5. Радиана Стефанова Стефанова

6. Иван Христов Колев

7. Деко Михайлов Григоров