ОС-129/17.12.2019 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Решение № 480/10.12.2019 г. постановено по Адм. дело № 617/2019 г. по описа на АС, с което отхвърля подадения Протест от прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл. 90, ал. 1 от Наредба № 15 на ОбС, като неоснователен.