Декларации и Регистър по ЗПКОНПИ - Мандат 2015 – 2019 год.

Образец на декларация по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 2  от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ и ФАМИЛИЯ Декларация за имущество и интереси - Вх. № и дата на подаване 
  2018 година 2019 година
Кметове на кметства, Мандат - 2015 - 2019
Михаил Янушев

6.6.2018

№26/13.05.2019
Петьо Апостолов

5.6.2018

№23/10.05.2019
Надежда Пенчева

5.6.2018

№21/08.05.2019
Антон Антонов

7.6.2018

№28/13.05.2019
Ферид Бекиров

5.6.2018

№31/14.05.2019
Ганка Богданова

6.6.2018

№30/13.05.2019
Веселин Андреев

7.6.2018

№37/15.05.2019
Стойчо Василев

30.5.2018

№32/14.05.2019
Теменужка Люцканова

6.6.2018

№25/10.05.2019
Петър Петков

7.6.2018

№34/14.05.2019
Иван Колев

17.5.2018

№35/14.05.2019
Теодора Георгиева

7.6.2018

№38/15.05.2019
Апостол Терзиев

4.6.2018

№24/10.05.2019
Илиян Илиев

16.5.2018

№20/03.05.2019
Боян Атанасов

6.6.2018

№33/14.05.2019
Нивелин Неделчев

31.5.2018

№29/13.05.2019
Данчо Данов

7.6.2018

№36/15.05.2019
Василка Панайотова

31.5.2018

№22/09.05.2019
Пламен Вълев

8.6.2018

№39/15.05.2019
Управители на Общински търговски дружества
Петко Карагитлиев

7.6.2018

№27/13.05.2019
Венелин Киров

8.6.2018

-
Петър Лучев

6.6.2018

№18/30.04.2019
Симеон Стоилков

5.6.2018

№19/03.05.2019

Регистър по ЗПКОНПИ