ОС-151/02.01.2020 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Касационна жалба от Окръжна прокуратура - Стара Загора, чрез Административен съд - Стара Загора до Върховен административен съд, срещу Решение № 480/10.12.2019 г. на ОбС, постановено по Адм. дело № 617/2019 г. по описа на съда.