ОС-260/18.02.2020 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Решение № 542/09.01.2020 г., постановено по Адм. дело 280/2019 г., с което обявява, че решението влиза в законна сила на 08.02.2020 г. , относно Решение № 885/25.10.2018 г. на ОбС.