ОС-498/16.06.2020 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд жалба от Диана Кирилова от гр. Казанлък срещу чл. 45 от Правилника на ОбС, приет с Решение № 165/28.05.2020 г. на ОбС.