Протоколите от проведените закрити Заседания на Общински съвет са публикувани в Раздел "Нормативни актове".

Протоколите от проведените закрити Заседания на Общински съвет са публикувани в Раздел "Нормативни актове".