Покана за публично обсъждане на Годишния отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Казанлък за 2019 година

На основание чл. 140 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет – Казанлък и Кметът на общината канят местната общност за участие в публично обсъждане на Годишния отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Казанлък за 2019 година, при спазване на противоепидемичните мерки.

Обсъждането на Отчет на бюджета за 2019 г. ще се проведе на 14-и юли, вторник от 16:30 ч. в Ритуалната зала на Общината.

Заповядайте!


Изтегли документа