На основание чл. 41 от Правилника на ОбС - Казанлък, ще бъде подложено на гласуване предложение, за провеждане на Заседание № 11 при закрити врата - без участието на граждани, журналисти и гости.