Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чрез настоящото публикуване на проекта за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на ел. поща obs@kazanlak.bg, както и в Стая №7 в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6.

Публ. на 26.11.2020 г.


Изтегли документа