Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2021 г., приета с Решение No 291/26.11.2020 г.

публ. на 01.12.2020г.


Изтегли документа