ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА 2021 г