Румяна Стоянова Друмева

председател на Общински съвет - Казанлък, мандат 1995 г. - 1999 г. и  дългогодишен общински съветник

Удостоена от председателя на Общинския съвет Васил Самарски с Акт № 5 от 11.11.2005 г. - за ревностната й дейност за осъществяване на демократичните промени в местното самоуправление и всеотдайната й работа за утвърждаване и издигане авторитета на Общински съвет - Казанлък.