Теодор Димитров Митев

председател на Общински съвет - Казанлък, мандат 1999 г. - 2003 г. и  дългогодишен общински съветник

Удостоен от председателя на Общинския съвет Васил Самарски с Акт № 7 от 11.11.2005 г. -  за работата му  за национално утвърждаване престижа на Общински съвет - Казанлък и за осъществяване на демократичните промени в местното самоуправление.