Александър Димитров Минчев

общински съветник, мандат 1995 г. - 1999 г. и мандат 1999 г. – 2003 г.

Удостоен с Акт № 12 по решение на  Председателския съвет от 25.05.2006 г., на основание чл. 55, ал. 2, т. 1 от Наредба № 27 за символиката на община Казанлък,  за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък - за изключително високата му активна дейност като общински съветник и за приноса му в икономическото развитие на община Казанлък.