ОС-1057/07.05.2021 г. - Решение № 5379/27.04.2021 г. на ВАС, с което оставя в сила Решение № 301/06.08.2020 г., постановено по адм. дело № 292/2020 г. по описа на Административен съд - Стара Загора.