Веселин Стайков Вандов

общински съветник, мандат 1991 г. – 1995 г., мандат 1995 г. – 1999 г., мандат 1999 г.  2003 г.

Удостоен с Акт № 15 по решение на  Председателския съвет от 25.05.2006 г., на основание чл. 55, ал. 2, т. 1 от Наредба № 27 за символиката на община Казанлък,  за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък  - за дългогодишната му дейност на общински съветник, за активното му и твърдо отстояване интересите на гражданите от общината, както и за утвърждаване на демократичните ценности в периода на прехода.