ОС-1120/11.06.2021 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора, жалба от "ДЖИПИ-Н" ЕООД, гр. Казанлък, чрез пълномощника си адв. Анелия Станчева, против Решение № 440/27.05.2021 г. на ОбС, Протокол № 24.