ОС-1104/08.06.2021 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложено Определение № 288/02.06.2021 г. по Адм. дело № 317/2021 г. по описа на АС, с което оставя без разглеждане жалбата на Митко Симов от гр. Казанлък, "Язовирно селище", блок № 3, с. Копринка, срещу Решение № 408/27.04.2021 г. на ОбС.