Отчет за дейността на ОбС и постоянните комисии, за периода от 09.11.2015 г. до 12.09.2019 г., Мандат 2015-2019.