Отчет за дейността на Общински съвет и постоянните комисии, за периода от 05.11.2019 г. до 05.05.2020 година, Мандат 2019-2023.