ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА